Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka im Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wojska Polskiego 15, 72-010 Police

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie

72-010 Police,

ul. Wojska Polskiego 15

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl, tel. 91 3175776.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Bibliotekę na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań Biblioteki. Dane mogą być również publikowane w formach lub serwisach ogólnodostępnych gdy na Administratora nałożono taki obowiązek prawny.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.  
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Informacje

Liczba wyświetleń: 264
Utworzono dnia: 02.11.2020

Historia publikacji

 • 20.03.2024 11:18, Wioletta Kołodziejczyk
  Edycja strony: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • 02.11.2020 09:06, Wioletta Kołodziejczyk
  Edycja strony: Klauzula informacyjna - Ochrona danych osobowych
 • 02.11.2020 09:04, Wioletta Kołodziejczyk
  Dodanie strony: Klauzula informacyjna